Har I helt styr på, hvordan I skal og må behandle data om jeres kunder? Kurset stiller skarpt på de eksisterende regler i persondataloven og på de nye regler i persondataforordningen.

Branchefællesskab for Intelligent Energi inviterer til workshop den 28. oktober 2016, kl. 10-15:00

Skal Danmark fortsat kunne konkurrere på energiforskning og -udvikling – ikke bare i Europa, men globalt – kræver det flere markedsklare løsninger. Det forudsætter blandt andet øget tiltrækning af privat kapital.

Mere info senere

Workshop: Kom og hør om de nyeste ELFORSK resultater inden for energirigtig adfærd

Kun for medlemmer af Branchefællesskab for Intelligent Energi.

Mødet er åbent og henvender sig derfor til både medlemmer af Branchefællesskab for Intelligent Energi og for øvrige interesserede.

Bygningers energiforbrug udgør ca. 38 pct., af det samlende slut-energiforbrug i Danmark. Der er derfor vigtigt at bygninger er energieffektive. Samtidig har Danmark et mål om at nedbringe energiforbruget i bygninger.

Hvilken rolle skal EE spille i den fremtidige energipolitik? Hvad sker der konkret i EU og i Danmark på det regulato-riske område? Hvordan ser markedsaktørerne på udviklingen og på markedsmuligheder med ændrede rammebetingelser?

Avanceret Energilagring 1. dec. 2016 & Batteriseminar 30. nov. & 1. dec. 2016 I samarbejde med Lithium Balance inviterer vi til et internationalt batteriseminar den 30. og 1. december med keynote speakers fra fx Volvo og Nissan. Samtidig inviterer vi også til vores årlige konference Avanceret Energilagring den 1. december, hvor eftermiddagen er koblet sammen med batteriseminaret. Tilmelding sker særskilt til hvert arrangement.

Kan fleksibelt elforbrug i virksomheder gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig?

Mødet holdes den 1. december 2016

Kun for medlemmer af Branchefællesskabets bestyrelse.