Uddannelsesforløb 1:Engrosmodellens lovgrundlag afholdes 22. april 2015

Engrosmodellen 2: Forskrifter – Generelle markedsprocesser afholdes d. 28. april 2015

Den 29. april afholder ”European Smartgrids Technology Platform” (ETP) generalforsamling I Bruxelles.

Den 8. workshop "Synergies between Telcos & Utilities" afholdes d. 7. maj 2015

Uddannelsesforløb engrosmodellen 3: Forskrifter - Stamdata, måling og afregning

D. 18. - 22. maj afholder IESI (International Institute for Energy Systems Integration) kursus i Leuven, Belgien

Fra d. 19. til den 21. maj rejser en officiel dansk erhvervsdelegation til Hamborg og München i forbindelse med kronprinseparrets besøg.

Uddannelsesforløb engrosmodellen 4: Standardkontrakt, serviceniveau og tilslutningsbestemmelser:

D. 21. maj afholder Eurelectric konference om Data og smart Energi i Bruxelles.

I fremtiden vil data blive et stadig vigtigere område i forhold til energi. Det gælder både anvendelsen af data til styring af et mere intelligent energisystem og spørgsmålet om beskyttelse af personlige data. Eurelectric afholder konferencen "Data, the gate to a smart energy system" i Bruxelles.

Intelligent styring af bygninger og installationer giver store energibesparelser, f.eks. ved intelligent at styre køle- og varmeanlæg, ventilation og belysning. Temadagen sætter fokus på intelligente styringsløsninger, energibesparelser, investeringer og anvendelsesmuligheder i et smart energisystem

Uddannelsesforløb engrosmodellen 5: Overgangskomplikationer

Den 3.–4. juni 2015 afholdes Smart Grid Event 2015 I Bruxelles.

Mødested oplyses senere.

Mødested oplyses senere

Demand Response Training Seminar Demand Side resources to support Utilities & TSOs to optimize electric system

Går det grønne i sort? Det spørgsmål stiller Dansk Energi på Energiens Topmøde 2015.

Mødested oplyses senere

Mødested oplyses senere

Mere information senere

Mere information senere