Med regeringens finanslovsforslag lægges der blandt andet op til en markant reduktion i midlerne til EUDP-ordningen. Støtteordningen har mellem 2013 og 2015 årligt modtaget mellem 373 mio. og 402 mio. kroner, men fra og med 2016 vil regeringen kun give programmet 57 mio. kroner de tre følgende år.

Med regeringens finanslovsforslag forsømmes muligheden for at virkeliggøre det politisk brede ønske om, at vi skal have et større brug af den stadigt grønnere strøm. Gør vi ingenting, misser vi chancen for at høste den fulde gevinst af den investering, vi har lavet i vedvarende energi, mener Branchefællesskab for Intelligent Energi, Helle Juhler-Verdoner.

Nye resultater fra forsknings- og demonstrationsprojektet EcoGrid, der har involveret virksomheder, Østkraft, Energinet.dk og ikke mindst cirka 2000 bornholmske elforbrugere, viser, at det er muligt at aktivere borgerne og få dem til at bruge el, når der er rigeligt og stor produktion, og mindre, når det eksempelvis er vindstille. Det skriver Energinet.dk onsdag.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, tager i dag til Berlin og mødes med tyske beslutningstagere og embedsmænd for at diskutere EU’s Energiunion og eksport af energiteknologi.

Et af Danmarks største smart energy-projekter, EcoGrid EU, lakker mod enden. Med hjælp fra næsten hver 10. husstand på Bornholm har storskala-projektet demonstreret, at forbrugsfleksibilitet er mulig i et helt nyt fem minutters realtidsmarked.

iEnergi arbejder med at fremme integrationen af energisystemerne. HMN naturgas har netop offentliggjort en smart energi video, som kommer godt rundt om temaet.

Enorme udsving i elproduktion fra vindmøller viser, at elektrificering og smart energy-løsninger er vigtige både i Danmark og internationalt, mener branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Branchefællesskab for Intelligent Energi.

Vi byder Søren U. Schmidt, DONG Energy, velkommen som formand for Markedsdesignsøjlen. Søren afløser Peder Dybdal Cajar, som har skiftet job.

Netsøjlen opdaterer produktkataloget med smartgrid-komponenter til distributionsnettet i oktober.

En ny undersøgelse af energisektorens håndtering af it-sikkerhed foretaget af PwC, viser, at sektoren er rustet til at møde nye it-sikkerhedsudfordringer.

Sikkerhedsstyrelsen moderniserer Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ændringerne får betydning for installationer og elektriske anlæg (elforsyningsanlæg).

D. 25. juni holdt net- og it-sikkerhedssøjlen for første gang fællesmøde. Temaet var smart grid-komponenter og anvendelse af data.

Vi er glade for, at Katrine Grunnet, senior manager for infrastructure business development i DONG Energy har påtaget sig opgaven som formand for Markedsdesignsøjlen.

Energiafgifterne skal ændres, så vi kan rykke på smarte energiløsninger i vores bygninger, skriver branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi i Århus Stiftstidende.

iEnergi byder den ny Venstre-regering velkommen og ser bl.a. frem til at samarbejde med Lars Christian Lilleholt som ny Energi-, forsynings- og klimaminister. På den lange bane handler det om, at energipolitikken skal fokusere langt mere på energiforbruget og skabe anvendelse af vedvarende energi. Derfor hilser iEnergi en Energikommission velkommen.

Torsdag d. 18. juni var den gamle tappehal på Carlsberg, Tap1, for en dag omdannet til Energibranchens samlingspunkt, som Dansk Energi afholdt sit femte årsmøde.

Markedsdesignsøjlen holdt møde den 3. juni og vil i forlængelse heraf for resten 2015 arbejde med en række temaer.

På en konference i Oslo den 12. maj 2015 gav myndigheder, konsulenter og branchefolk deres syn på effekttarifering. Udgangspunktet for konferencen var en koncepthøring om effekttariffer, som de norske myndigheder har udsendt. Effekttariffer fokuserer på omkostninger ved spidsbelastning i modsætning til den traditionelle mængdeafhængige tarifering.

Vestas modtog torsdag aften Deloittes Big Data-pris for virksomhedens anvendelse af sofistikeret data til at optimere vedligeholdelsen af vindparkerne.

Pensionsselskabet PKA har investeret 300 millioner kroner ind i fonden Sustain Solutions, der vil hjælpe særligt den offentlige og den almene sektor med at give ældre bygninger en tiltrængt energirenovering.

Den lovede analyse af energiafgifter og tilskud er udeblevet. Dermed er der lange udsigter til en reform, der gør det attraktivt at bruge el til varme. Men der er akut behov for en økonomisk hjælp til store varmepumper i de decentrale kraftvarmeområder.

Danmark har et mål om 100 procent grøn energi i 2050. Det når vi ikke uden at bruge el til meget mere i vores energisystem, og her kan danske kommuner spille en afgørende rolle. Det skriver Jeppe Røn Hartmann, konsulent i Intelligent Energi, i et debatindlæg i Jyske Vestkysten.

Danmark har et mål om 100 procent vedvarende energi i 2050. En fremtid præget af fluktuerende energikilder vil dog medføre nogle betydelige udfordringer i forhold til stabilitet i el-nettet.

READY-projektet, der går ud på at styre varmepumper efter elpriserne, løb med ForskEL-prisen på EnergiForsk15-konferencen i Industriens Hus.

Ifølge Energy Supply har Seas-NVE har netop gennemført en større firm-ware upgrade af 385.000 intelligente elmålere.

Danmark får i dag en ny app, der skal give danskerne svar på, om de er klar til at køre elbil.

Danmark er allerede i dag et af de førende lande i verden, når det gælder vedvarende energi og en effektiv udnyttelse af energien. Det kan vi blandt andet se hos de danske virksomheder. Sådan siger branchechefen for Intelligent Energi, Helle Juhler-Verdoner i temasektion ”Vores Nye Bygninger”, distribueret med dagens udgave af Børsen.

Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste år mere end nogensinde tidligere. I alt blev der eksporteret for 74,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 10,7 procent i forhold til året før. Til sammenligning steg den samlede vareeksport med 0,6 procent.

Danmark henter milliard fra Horizon 2020 – der er stort potentiale for energiprojekter Danske interessenter er lykkedes med at hjemtage godt 1,1 milliarder kroner fra EU's forskningsprogram Horizon 2020, meddeler Uddannelses og Forskningsministeriet.

Energistyrelsen har netop igangsat en høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varme-pumper til produktion af fjernvarme.

Dansk Energis ELFORSK-program har netop udgivet ’Den store blå om Systemoptimering’. Bogen skal bidrage til den grønne omstilling ved at informere om, hvordan man kan optimere og nedbringe energiforbruget i stort set alle elmotordrevne processer.

Ifølge Dells årlige trusselsrapport er antallet af it-angreb på SCADA systemer fordoblet i 2014.

JRC (Joint Research Center) offentliggjorde lige før påske en cost-bennefit analyse af et smart grid i Rom. Det er første gang, at JRC har lavet en cost-bennefit analyse af et fuldskala-projekt for en hel by, og resultatet er overordnet positivt.

Det EU-finansierede projekt, ENSPOL, der skal understøtte en effektiv implementering af energieffektiviseringsdirektivets artikel 7 vedr. energispare-forpligtelser eller alternativer hertil, har netop offentliggjort de første resultater.

Når 1000 forskere og 4000 studerende om et par år flytter ind i Niels Bohr Bygningen vil de møde en bygning med intelligent bygningsstyring, som skal sikre optimalt indeklima, energi-effektivitet og fremtidssikre rammer.

Færøerne har lagt sig i selen for at komme helt i front, når det gælder den grønne omstilling. Forventningen er, at 80 % af energiforbruget allerede i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder.

Af en analyse i Politiken d. 7. april fremgår det, at kun 4 procent af Dansk Erhvervs medlemmer mener, at de kan flytte dele af deres elforbrug. Det viser, at der er brug for både viden og tilpassede løsninger.

Nyt udvalg skal undersøge regler og praksis for at belåne ejendomme i landdistrikterne. Det kan bane vej for mere tidssvarende teknologier som varmepumper, mener Dansk Energi.

EU’s energikommissær, Miguel Arias Cañete, foreslår at kommissionen skal overvåge de tilgængelige funktioner i de mange intelligente målere, som i disse år installeres over hele EU.

EU’s økonomi- og finansministre blev d. 10. marts enige om en ny investeringsfond (EFSI), til fremme af investeringerne i EU.

En stor del af verdens energiforbrug anvendes som bekendt i bygninger. I Danmark har energi-effektiviseringer længe været på dagsordenen – både blandt politikere, private og virksomheder.

Fleksibelt forbrug (Demand Response) vil blive en vigtig del af fremtidens el-system. Eurelectric har netop offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan markedet fremover kan indrettes med demand response services.

Bygningsreglementet for 2015 har været i høring med frist d. 20. marts 2015. Intelligent Energi har i sit høringssvar lagt vægt på bygningers energifleksibilitet.

Rapporten “The Sustainable Electricity Systems – Smart City Lighthouse Cases” udarbejdet af Creara, analyserer 39 smart city projekter, hvoraf seks udvalgte “fyrtårnsprojekter” analyseres mere detaljeret.

Energirenovering er et særdeles hot emne, når det drejer sig om kommunernes vigtige rolle ift. målet om 30 % energibesparelser og 2050 målene. Hvordan der samtidig kan tilføres vækst i kommunerne er lige så interessant – set fra en kommunens synsvinkel.

Den 25. februar 2015, afholdt Branchefællesskabets DEHA-søjle workshop om fremtidens byggeri BR50. Workshoppens formål var at komme med ideer og løsninger til et nyt Green Tech 2050 kontorhus, som fra 2016 skal stå for test og demonstration af smart energi-løsnninger

EU’s økonomi- og finansministre blev d. 10. marts enige om en ny investeringsfond (EFSI), til fremme af investeringerne i EU.

På Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk kan husejere med få klik få information om den økonomiske besparelse ved at skifte varmekilde, for eksempel et skifte til en varmepumpe.

Når alle forbrugeres kan afregne deres elforbrug pr. time, vil fleksibelt elforbrug blive et stærkt konkurrenceparameter, ligesom energieffektivitet er i dag, skriver branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi fredag på Altinget.

”I har virkelig ramt hovedet på sømmet med denne hvidbog”. Sådan sagde EU’s kommissær for Energi og Klima, Miguel Arias Cañete, da han i går kommenterede på State of Greens hvidbog om energieffektiviseringer i industrien

I Thisted Kommune er Energipunkt Frøstrup netop åbnet for offentligheden.

Axcellfutures fik primo februar sat fokus på forsyningssektorernes erhvervspotentiale og påpeget, at hvile-i-sig-selv princippet for fjernvarme og affaldsforbrænding bør erstattes af andre regulerings-modeller, som finder anvendelse i el-distribution og vand- og spildevand.

56.000 job og en femtedel af vareeksporten. Det er en del af den samlede energiindustris betydning for Danmark, viser en helt ny rapport, som Quartz+Co har lavet for DI Energi og Dansk Energi.

I uge 9 udgav Kommissionen sin handlingsplan for EU’s energipolitik i de kommende år.

Apple annoncerede i sidste uge, at man placerer et nyt datacenter i Viborg.

Markedsdesignsøjlens hidtidige formand, Anna-Grethe Hjortkjær, har skiftet job i Dong Energy og har derfor fratrådt stillingen som formand for Markedsdesign-søjlen. Ny formand bliver Peder Dybdal, afdelingsleder for Strategisk Netanalyse i DONG Energy C&M.

Fordelene ved Smart Cities er mange, herunder mindre energi- og ressourceforbrug. Men i takt med at byen i højere grad kobles sammen via for eksempel Wi-Fi, øges risikoen for misbrug også. Derfor har regeringen nu nedsat en tænketank, der skal vurdere potentialer og udfordringer ved Smart City-teknologierne.

Det danske energisystem er midt i en rivende udvikling – du kan bidrage til at gøre det intelligent. Konferencen Det Intelligente Energisystem d. 25.-26. marts vil give dig indsigt, inspiration og styrke dit netværk, så du føler dig klar til at løfte udfordringerne i din dagligdag.

Dansk Energi har anmeldt en opdateret tarifberegningsmodel, hvor branchen anbefaler brugen af tidsdifferentierede tariffer.

I USA er nogle forsikringsselskaber imidlertid begyndt at give rabat på forsikringspolicen til kunder, der har installeret visse smarte produkter. Det gælder f.eks. tyverialarmer, røgalarmer og sensorer der kan måle om der er læk på vandrør og som slukker automatisk inden der sker større skade.

iEnergi har fået Teknologisk Institut til at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at anvende kontorbygninger energifleksibelt i et intelligent energisystem.

Den 29. januar afholdt iEnergis Net-søjle en workshop om fremtidens intelligente 10/0,4 kV net-stationer. Leverandører, rådgivere, universiteter og net-selskaber arbejdede aktivt med at dele 10/0,4 kV net-stationer op i forskellige tekniske niveauer.

Interessen for Smart Cities med alt, hvad det indebærer af praktiske udfordringer, smarte APP’s og fremtidsmusik, er betydelig både fra kommuner og virksomheder.

Det danske energiforbrug falder – og vi holder fast i den økonomiske vækst. Dermed holder den danske fortælling om, at vækst er mulig, uden at energiforbruget følger med. Dansk Energi glæder sig over, at energiselskabernes store indsats for at spare energi bidrager til udviklingen – og især over, at tallene viser, at lavere energiforbrug tydeligvis kan kobles med øget produktion i vores industri.

Mens tilbagebetalingstiden på nye vinduer eller isolering typisk ligger på 12-15 år, er den ifølge Kemp & Lauritzen kun 5-6 år for fornyelse af tekniske installationer. Temadag i Dansk Energi d. 11. marts om intelligent styring af bygninger.

Hvis der er en ting, alle er enige om i elbranchen, er det, at det er næsten trolddomskunst at forsøge at gætte på fremtidens elpris. Så hvorfor er der alligevel nogle der forsøger? – heriblandt Dansk Energi, der sammen med Branchefællesskab for Intelligent Energi inviterede til debat om emnet i Energiens Hus onsdag eftermiddag.

Innovationsfonden har bevilget 260 millioner kroner til 15 forskningsprojekter inden for bæredygtig energi og miljø. Dansk Energi deltager i to af forskningsprojekterne.

Gårsdagens rapport fra Elreguleringsudvalget viser et begrænset fremadrettet potentiale for effektivisering af eldistributionsselskaberne. Men med den efterfølgende medieopmærksomhed blev der rejst usikkerhed om nogle af tallene i rapporten. Usikkerhed, som forventes afklaret på dagens debatmøde i Energiens Hus om udvalgets anbefalinger.

Regeringens reguleringsudvalg er efter to år klar med sine anbefalinger til regulering af den danske elforsyningssektor. Energinet.dk, der er et af de selskaber, der er blevet vurderet, hilser den endelige rapport og udvalgets anbefalinger velkommen.

Forventningerne til elpriserne er afgørende for investeringerne i infrastruktur, for værdien af fleksibelt elforbrug og energibesparelser mm. Dansk Energi har i dag offentliggjort sine elprisscenarier.

I dag offentliggør Elreguleringsudvalget sit bud på rammerne for elsektoren i Danmark. Helle Juhler-Verdoner, Branchechef for Intelligent Energi, har ros til rapportens overordnede konklusioner.

Klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget El-reguleringsudvalgets anbefalinger til, hvordan reguleringen af elsektoren kan skrues sammen i fremtiden. Her kommer vedvarende energi og elektricitet til at spille en stadig større rolle, og det stiller krav til elsystemet, skriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen offentliggjorde i december en ”National strategi for cyber- og informationssikkerhed”.