Ifølge Energy Supply har Seas-NVE har netop gennemført en større firm-ware upgrade af 385.000 intelligente elmålere.

Danmark får i dag en ny app, der skal give danskerne svar på, om de er klar til at køre elbil.

Danmark er allerede i dag et af de førende lande i verden, når det gælder vedvarende energi og en effektiv udnyttelse af energien. Det kan vi blandt andet se hos de danske virksomheder. Sådan siger branchechefen for Intelligent Energi, Helle Juhler-Verdoner i temasektion ”Vores Nye Bygninger”, distribueret med dagens udgave af Børsen.

Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste år mere end nogensinde tidligere. I alt blev der eksporteret for 74,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 10,7 procent i forhold til året før. Til sammenligning steg den samlede vareeksport med 0,6 procent.

Danmark henter milliard fra Horizon 2020 – der er stort potentiale for energiprojekter Danske interessenter er lykkedes med at hjemtage godt 1,1 milliarder kroner fra EU's forskningsprogram Horizon 2020, meddeler Uddannelses og Forskningsministeriet.

Energistyrelsen har netop igangsat en høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varme-pumper til produktion af fjernvarme.

Dansk Energis ELFORSK-program har netop udgivet ’Den store blå om Systemoptimering’. Bogen skal bidrage til den grønne omstilling ved at informere om, hvordan man kan optimere og nedbringe energiforbruget i stort set alle elmotordrevne processer.

Ifølge Dells årlige trusselsrapport er antallet af it-angreb på SCADA systemer fordoblet i 2014.

JRC (Joint Research Center) offentliggjorde lige før påske en cost-bennefit analyse af et smart grid i Rom. Det er første gang, at JRC har lavet en cost-bennefit analyse af et fuldskala-projekt for en hel by, og resultatet er overordnet positivt.

Når 1000 forskere og 4000 studerende om et par år flytter ind i Niels Bohr Bygningen vil de møde en bygning med intelligent bygningsstyring, som skal sikre optimalt indeklima, energi-effektivitet og fremtidssikre rammer.

Det EU-finansierede projekt, ENSPOL, der skal understøtte en effektiv implementering af energieffektiviseringsdirektivets artikel 7 vedr. energispare-forpligtelser eller alternativer hertil, har netop offentliggjort de første resultater.

Færøerne har lagt sig i selen for at komme helt i front, når det gælder den grønne omstilling. Forventningen er, at 80 % af energiforbruget allerede i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder.

Af en analyse i Politiken d. 7. april fremgår det, at kun 4 procent af Dansk Erhvervs medlemmer mener, at de kan flytte dele af deres elforbrug. Det viser, at der er brug for både viden og tilpassede løsninger.

Nyt udvalg skal undersøge regler og praksis for at belåne ejendomme i landdistrikterne. Det kan bane vej for mere tidssvarende teknologier som varmepumper, mener Dansk Energi.

Fleksibelt forbrug (Demand Response) vil blive en vigtig del af fremtidens el-system. Eurelectric har netop offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan markedet fremover kan indrettes med demand response services.

En stor del af verdens energiforbrug anvendes som bekendt i bygninger. I Danmark har energi-effektiviseringer længe været på dagsordenen – både blandt politikere, private og virksomheder.

EU’s økonomi- og finansministre blev d. 10. marts enige om en ny investeringsfond (EFSI), til fremme af investeringerne i EU.

EU’s energikommissær, Miguel Arias Cañete, foreslår at kommissionen skal overvåge de tilgængelige funktioner i de mange intelligente målere, som i disse år installeres over hele EU.

Bygningsreglementet for 2015 har været i høring med frist d. 20. marts 2015. Intelligent Energi har i sit høringssvar lagt vægt på bygningers energifleksibilitet.

Energirenovering er et særdeles hot emne, når det drejer sig om kommunernes vigtige rolle ift. målet om 30 % energibesparelser og 2050 målene. Hvordan der samtidig kan tilføres vækst i kommunerne er lige så interessant – set fra en kommunens synsvinkel.

Rapporten “The Sustainable Electricity Systems – Smart City Lighthouse Cases” udarbejdet af Creara, analyserer 39 smart city projekter, hvoraf seks udvalgte “fyrtårnsprojekter” analyseres mere detaljeret.

Den 25. februar 2015, afholdt Branchefællesskabets DEHA-søjle workshop om fremtidens byggeri BR50. Workshoppens formål var at komme med ideer og løsninger til et nyt Green Tech 2050 kontorhus, som fra 2016 skal stå for test og demonstration af smart energi-løsnninger

EU’s økonomi- og finansministre blev d. 10. marts enige om en ny investeringsfond (EFSI), til fremme af investeringerne i EU.

På Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk kan husejere med få klik få information om den økonomiske besparelse ved at skifte varmekilde, for eksempel et skifte til en varmepumpe.

”I har virkelig ramt hovedet på sømmet med denne hvidbog”. Sådan sagde EU’s kommissær for Energi og Klima, Miguel Arias Cañete, da han i går kommenterede på State of Greens hvidbog om energieffektiviseringer i industrien

Når alle forbrugeres kan afregne deres elforbrug pr. time, vil fleksibelt elforbrug blive et stærkt konkurrenceparameter, ligesom energieffektivitet er i dag, skriver branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi fredag på Altinget.

56.000 job og en femtedel af vareeksporten. Det er en del af den samlede energiindustris betydning for Danmark, viser en helt ny rapport, som Quartz+Co har lavet for DI Energi og Dansk Energi.

Axcellfutures fik primo februar sat fokus på forsyningssektorernes erhvervspotentiale og påpeget, at hvile-i-sig-selv princippet for fjernvarme og affaldsforbrænding bør erstattes af andre regulerings-modeller, som finder anvendelse i el-distribution og vand- og spildevand.

I Thisted Kommune er Energipunkt Frøstrup netop åbnet for offentligheden.

I uge 9 udgav Kommissionen sin handlingsplan for EU’s energipolitik i de kommende år.

Markedsdesignsøjlens hidtidige formand, Anna-Grethe Hjortkjær, har skiftet job i Dong Energy og har derfor fratrådt stillingen som formand for Markedsdesign-søjlen. Ny formand bliver Peder Dybdal, afdelingsleder for Strategisk Netanalyse i DONG Energy C&M.

Apple annoncerede i sidste uge, at man placerer et nyt datacenter i Viborg.

Fordelene ved Smart Cities er mange, herunder mindre energi- og ressourceforbrug. Men i takt med at byen i højere grad kobles sammen via for eksempel Wi-Fi, øges risikoen for misbrug også. Derfor har regeringen nu nedsat en tænketank, der skal vurdere potentialer og udfordringer ved Smart City-teknologierne.

Det danske energisystem er midt i en rivende udvikling – du kan bidrage til at gøre det intelligent. Konferencen Det Intelligente Energisystem d. 25.-26. marts vil give dig indsigt, inspiration og styrke dit netværk, så du føler dig klar til at løfte udfordringerne i din dagligdag.

I USA er nogle forsikringsselskaber imidlertid begyndt at give rabat på forsikringspolicen til kunder, der har installeret visse smarte produkter. Det gælder f.eks. tyverialarmer, røgalarmer og sensorer der kan måle om der er læk på vandrør og som slukker automatisk inden der sker større skade.

Dansk Energi har anmeldt en opdateret tarifberegningsmodel, hvor branchen anbefaler brugen af tidsdifferentierede tariffer.

iEnergi har fået Teknologisk Institut til at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at anvende kontorbygninger energifleksibelt i et intelligent energisystem.

Den 29. januar afholdt iEnergis Net-søjle en workshop om fremtidens intelligente 10/0,4 kV net-stationer. Leverandører, rådgivere, universiteter og net-selskaber arbejdede aktivt med at dele 10/0,4 kV net-stationer op i forskellige tekniske niveauer.

Interessen for Smart Cities med alt, hvad det indebærer af praktiske udfordringer, smarte APP’s og fremtidsmusik, er betydelig både fra kommuner og virksomheder.

Mens tilbagebetalingstiden på nye vinduer eller isolering typisk ligger på 12-15 år, er den ifølge Kemp & Lauritzen kun 5-6 år for fornyelse af tekniske installationer. Temadag i Dansk Energi d. 11. marts om intelligent styring af bygninger.

Det danske energiforbrug falder – og vi holder fast i den økonomiske vækst. Dermed holder den danske fortælling om, at vækst er mulig, uden at energiforbruget følger med. Dansk Energi glæder sig over, at energiselskabernes store indsats for at spare energi bidrager til udviklingen – og især over, at tallene viser, at lavere energiforbrug tydeligvis kan kobles med øget produktion i vores industri.

Hvis der er en ting, alle er enige om i elbranchen, er det, at det er næsten trolddomskunst at forsøge at gætte på fremtidens elpris. Så hvorfor er der alligevel nogle der forsøger? – heriblandt Dansk Energi, der sammen med Branchefællesskab for Intelligent Energi inviterede til debat om emnet i Energiens Hus onsdag eftermiddag.

Innovationsfonden har bevilget 260 millioner kroner til 15 forskningsprojekter inden for bæredygtig energi og miljø. Dansk Energi deltager i to af forskningsprojekterne.

Gårsdagens rapport fra Elreguleringsudvalget viser et begrænset fremadrettet potentiale for effektivisering af eldistributionsselskaberne. Men med den efterfølgende medieopmærksomhed blev der rejst usikkerhed om nogle af tallene i rapporten. Usikkerhed, som forventes afklaret på dagens debatmøde i Energiens Hus om udvalgets anbefalinger.

Regeringens reguleringsudvalg er efter to år klar med sine anbefalinger til regulering af den danske elforsyningssektor. Energinet.dk, der er et af de selskaber, der er blevet vurderet, hilser den endelige rapport og udvalgets anbefalinger velkommen.

Forventningerne til elpriserne er afgørende for investeringerne i infrastruktur, for værdien af fleksibelt elforbrug og energibesparelser mm. Dansk Energi har i dag offentliggjort sine elprisscenarier.

I dag offentliggør Elreguleringsudvalget sit bud på rammerne for elsektoren i Danmark. Helle Juhler-Verdoner, Branchechef for Intelligent Energi, har ros til rapportens overordnede konklusioner.

Klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget El-reguleringsudvalgets anbefalinger til, hvordan reguleringen af elsektoren kan skrues sammen i fremtiden. Her kommer vedvarende energi og elektricitet til at spille en stadig større rolle, og det stiller krav til elsystemet, skriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen offentliggjorde i december en ”National strategi for cyber- og informationssikkerhed”.