Vision

Et intelligent energisystem, der effektivt integrerer alle tilkoblede brugeres adfærd og handlinger, optimerer energinettet og leverer en bæredygtig økonomisk og sikker energiforsyning i samspil med velfungerende engros- og detailmarkeder for energi.

  Formål

  Formålet med Branchefælleskab for Intelligent Energi er:

  • at Danmark bliver blandt de første lande til at gennemføre en omstilling til Smart Grid ved at gøre det attraktivt at investere i Smart Grid-løsninger i Danmark, og herigennem åbne op for nye forretningsmuligheder inden for system- netværks- og energiløsninger, både nationalt og internationalt
  • at opbygge en solid teknisk platform med veldefinerede standarder, herunder at omsætte og nyttiggøre international viden og erfaring således, at der skabes grundlag for, at der blandt medlemmerne kan udvikles strategier, planer og road maps for udvikling af løsninger til brug i energisystemet og hos kunderne
  • at etablere en samarbejdsplatform, der muliggør nye forretningsmæssige partnerskaber om udvikling, kommercialisering og udrulning af nye produkter og løsninger til brug i energisystemet og hos kunderne
  • at bidrage til udvikling af konsistente og sammenhængende løsninger, der kan gøre energisystemet og koblingen til kunder og central og decentral produktion (kraftværker, varmepumper, solceller, elbiler etc.) smidig og intelligent
  • at fremme medlemmernes interesser ved at opbygge legitimitet, øve indflydelse på de regulatoriske rammer og vilkår, og skabe politisk lydhørhed om foreningens aktiviteter ved udførelse af en løbende medie- og kommunikationsindsats.