Fælles kickoffmøde for Intelligent Energis indsatsområder 2017

Som noget nyt afholder Intelligent Energi et fællesmøde for alle indsatsområder i branchefælleskabet. Vi takker Siemens for at lægge hus og forplejning til dette arrangement, der finder sted d. 10. marts fra kl. 10.00-15.00 på Borupvang 9 i Ballerup.

Program:
 
Del 1: 10:00-12:00

Fem korte oplæg i plenum med et særligt fokus på energi-effektivitet og energi-fleksibilitet i bygninger.

10:00 – 10:10    Velkomst
v. Claus Møller, divisionsdirektør i Siemens og medlem af iEnergis bestyrelse

10:10 – 10:30    Intelligent Energi – på vej mod et smart energi system
v. Helle Juhler-Verdoner, branchechef, Intelligent Energi

10:30 – 10:50    Bygninger som centrale for den grønne omstilling – energibesparelser og energifleksibilitet i større bygninger
v. Lars Nielsen, Sales Director, Buildings Technology Division, Siemens

10:50 – 11:10    Bygninger og sundhedsperspektiver – VELUX strategi
v. Mick Schou Rasmussen, direktør, VELUX Danmark

11:10 – 11:30    Konvertering af en olielandsby til SUNTHERM SmartHeat,
v. CEO Morten Veis Donnerup, SUNTHERM

11:30 – 12:00    Den europæiske politiske udvikling og EU's Vinterpakke,
v. Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef, Dansk Energi

12.00-13.00:      Frokost  

Del 2: 13.00-15:00

 
Opstart af arbejdet i Branchefælleskab for Intelligent Energis indsatsområder

Distribueret Energi og Home Automation (DEHA), VarmepumpeForum og Fleksibel el-efterspørgsel (fællesmøde)    
 • Velkomst og meddelelser
 • Status for MM2.0. arbejdet om markedsmodeller for fleksibel el og EU's Vinterpakke om elmarkedets design v. Helle Juhler-Verdoner, iEnergi
 • Varmepumpe-økonomi efter PSO- og energispareaftale v. Thomas Capral Henriksen, Dansk Energi
 • Dansk Energis arbejde med Tarifmodel 2.0. v. Torben Møller Pedersen, Dansk Energi 
 • Indsatsområdernes fokus marts 2017 – marts 2018 v. Helle Juhler-Verdoner og Richard Schalburg
Energi-Effektivisering og energibesparelser (DEEN)   
 • Velkomst og meddelelser
 • Den nye energispareaftale: Introduktion til rammerne og krav i den nye energispareaftale v. Energistyrelsen
 • Diskussion af hvad de nye krav kan betyde for indsatsen i bygninger og anbefalinger til tiltag, der kan medvirke til at fastholde en bred indsats.   
 • Performance contracting og incitamentsstrukturer til at sikre energieffektiv drift af bygninger: Præsenteret ved konkrete cases 
 • Diskussion af incitaments-strukturer og forslag til det videre arbejde med bygningers performance i DEEN netværket.   

Det Smarte Net (Net og it-sikkerhed)   
 • Velkomst og meddelelser
 • Batteriers anvendelse i el-nettet: Oplæg fra leverandør efterfulgt af diskussion
 • Produktkataloget og batterier: iEnergis smart grid produktkatalog udvides med batterier (præsentation af skabelon)
 • EU's Clean Energy Package og tekniske forordninger: Dansk Energis Morten Erlang redegør for de tekniske forordninger fra EU

Tilmelding:

Når du tilmelder dig, skal du afkrydse, dels om du deltager i plenum-delen og frokosten (del 1), dels hvilken af eftermiddagens møder i regi af indsatsområderne, du deltager i (del 2). Af hensyn til planlægningen af eftermiddagens parallelle møder, bedes du kun tilmelde dig et af møderne. Det kan du gøre, når du har klikket videre nedenfor.

Tilmeld dig arrangementets plenar-del og/eller et af eftermiddagsmøderne