Smart energi workshop – Fremme af smart energi

Intelligent Energi holder workshop i regi af indsatsområdet Smart Energi tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 10.00-15.00 i Kolding.

Intelligent Energi holder workshop i regi af indsatsområdet Smart Energi tirsdag den 3. oktober 2017 i Kolding. Her sætter vi fokus på fremdriften i en række gode cases, der eksemplificerer det tættere samarbejde på tværs af forsyningsarter. Vi drøfter iEnergis oplæg til den energipolitiske aftale, der pt. er i høring i medlemskredsen. Og vi følger op på fremdriften ift. vores fokus på at fjerne barrierer for smart energi og eksemplificerer behov i sektorlovgivningen for det nødvendige råderum for innovation, ligesom at vi ser på måden, som støttemidler kan understøtte udviklingen af smart energi løsninger i en præ-kommerciel fase.  

Mødet foregår hos EWII A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.
Deltagelse er gratis for medlemmer af iEnergi.

Program:

Kl. 10.00-10.15: Velkomst og meddelelser v. Helle Juhler-Verdoner og Jeppe Wraae, iEnergi.

Kl. 10.15-10.40: Intelligent Energis bidrag til en kommende energipolitisk aftale v. Helle Juhler-Verdoner

Cases – relateret til fokusområder og pejlemærker i oplægget:
Kl. 10.40-11.10: Energi-system-integration set fra en multiforsyners vinkel, mulighe-der og barrierer v. direktør el, vand, varme Charles Nielsen, EWII

Kl. 11.10-11.40: Kaffepause

Kl. 11.40-12.10: Fremtidens rensningsanlæg - smart energi gennem anvendelse af biogas fra slam til transport v. direktør Mikael Schultz Vejle Spil-devand

Kl. 12.10-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.30: Metoder og nye energiafgifter baner vejen mod fremtidens fossil-frie energisystem. Resultater fra CITIES projektet v. Henrik Madsen, DTU Compute med kommentar fra Aarhus kommune ift. ”afprøvning”

Kl. 13.30-14.15: Gruppearbejde om at konkretisere next step ift. fokusområder med ophæng i pejlemærkerne fra iEnergis oplæg til de energipolitiske forhandlinger

Kl. 14.15-14.45: Tilbagemelding i Plenum fra gruppe-drøftelser

Kl. 14.45-15.00: Afrunding og næste skridt v. Helle Juhler-Verdoner

Tilmelding