Fremme af fleksibel el-efterspørgsel

Intelligent Energi holder møde i regi af indsatsområde for fleksibel el den 12. oktober 2017 kl. 10.00 – 15.00 i Energiens Hus, Vodroffsvej 59, Frederiksberg. Her vil der blive præsenteret forretningsmodeller, pilot-projekter og fulgt op på den videre implementering af markedsmodeller for fleksibel el.

Deltagelse er gratis for medlemmer af iEnergi: Tilmeld dig her


PROGRAM


Kl. 10.00 Velkomst og meddelelser
v. Helle Juhler-Verdoner, iEnergi

Kl. 10.15 The customer journey - DONG Energys erfaringer med kommercialisering af fleksibilitet
v. Thomas Kudela, Dong Energy

Thomas vil fortælle om, hvordan DONG Energy arbejder med at involvere kunden i forhold til at kommercialisere fleksibilitet, og hvordan de udvikler kommercielle fleksibilitets-produkter.

Kl. 10.45 Foreløbige erfaringer med aktivering af fleksibel el i Rosengaard centret i Odense
v. Thomas Elgaard Jensen, EnergiDanmark

EnergiDanmark har bl.a. sammen med Energinet siden årsskiftet arbejdet på at få implementeret et system, der gør det muligt at aktivere fleksibiliteten i Rosengaard centrets ventilationssystem og byde fleksibiliteten ind i elmarkedet. Efter den første sommer er der nu de første resultater.

Kl. 11.15 Pause

Kl. 11.30 Tendenser i energimarkedet – kundens fokus ift. valg af målerteknologier, dataanvendelse og forretningsmuligheder
v. Bo Anker Hansen, Landis+Gyr
Et vigtigt element i arbejdet med videreudvikling af forretningsmodeller, er dataanvendelse, og hvad målerteknologier kan. I forlængelse af oplæg om hovedmålere og sensorer ved mødet den 22. juni, fortsætter vi drøftelsen om målerteknologier og udviklingsmuligheder

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.30 Den videre implementering af Markedsmodeller for aggregatorer
v. Helle Juhler-Verdoner, iEnergi

Den 22. juni i Odense præsenterede Michael G. Arentsen fra Dansk Energi anbefalinger om fire markedsmodeller for aggregatorer, som er udviklet sammen med  Energinet, DI og iEnergi. Vi er nu i gang med implementeringen, og en af modellerne kræver ophæng i konkret use-case og yderligere modeludvikling, et arbejde som iEnergi vil facilitere ved hjælp af medlemmers use-cases, herunder EcoGrid2.0.

Kl. 13.15 Pause

Kl. 13.30 Gruppedrøftelse
Vi skal i grupper have drøftet det videre arbejde med at fremme bedre rammer for fleksibel el, herunder:
a) konkret bidrag til videre udmøntning af markedsmodel for aggregator, jf. ovenstående oplæg (temaer: use-case, der kan afklare nyttiggørelse af eksisterende data, energi-korrektion, rebound mv.)
b) deltagernes prioriteter i det videre arbejde (temaer: øvrige markedsbarrierer m.m.)

Kl. 14.15 Tilbagemelding i plenum
Tilbagemelding fra de enkelte grupper, og drøftelse af ønsker for det videre arbejde i ift. iEnergis 2018-aktiviteter,
modereret af Søren U. Schmidt, Radius

Kl. 14.45 Afrunding
v. Helle Juhler-Verdoner, iEnergi