Møde i Det smarte net - Aktiv drift af eldistributionsnet

Onsdag den 15. november holder iEnergi møde i regi af Det smarte net. Temaet for mødet er aktiv drift af eldistributionsnet.

Der vil bl.a. være oplæg fra Aura Energi om anvendelse af tekniske data til driftsoptimering/asset management, et oplæg fra Dansk Energi om optimering af spændingsregulering i eldistributionsnet med fokus på dynamisk trinning og et oplæg om IT-sikkerhedsudfordringer ved aktiv styring af elnet.

 

På mødet skal vi desuden se fremad på arbejdet i Det smart net i 2018. Der vil således være gruppearbejde, hvor vi diskutere hvilke emner vi skal fokusere på i det kommende år, og hvilken type input og output ønskes fra møderne. Vi ser frem til en konstruktiv diskussion med jer, så næste års møder i Det smarte net bliver endnu bedre.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer af iEnergi. Tilmeld dig her.

Bemærk: Vi er hos iEnergi gået over til et nyt tilmeldingssystem. Skulle du opleve problemer bedes du sende mail til Kjartan Kaas-Larsen på kkl@danskenergi.dk. 

Foreløbigt Program: 

Kl. 10.00
Velkomst og præsentation af dagens program, v. Morten Erlang, Dansk Energi

Kl. 10.10
Nyt fra sekretariatet – strategiproces og valg til formandspost, v. Jeppe Wraae Nielsen, Intelligent Energi 

Kl. 10.20
Workshop: Det smarte net 2018 - Hvad skal vi i det kommende år? Hvilken type input og output ønskes fra møderne?

Kl. 11.00
Tilbagemelding fra gruppedrøftelser og den videre proces med fastlæggelse af fokusområder

Kl. 11.30 Frokost 

Kl. 12.15

Introduktion til aktiv drift af eldistributionsnet, v. Morten Erlang, Dansk Energi

Kl. 12.40
Anvendelse af tekniske data til driftsoptimering og asset management, Aura Energi

Kl. 13.10
Optimering af spændingsregulering i eldistributionsnet
v.  Marie Faber Frølich, Dansk Energi

Præsentation af case: Dynamisk trinning af 60kV/10kV tapchangeren. Det forventes at kapaciteten i det underlæggende net kan øges ved at trinne transformeren baseret på målinger i nettet, fremfor udelukkende at basere det på måling ved transformeren.

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.45
Aktiv IT-sikkerhed i det intelligente net, v. Søren Egede Knudsen, Ezenta A/S

Kl. 14.15
Afrunding og opsamling, v. Morten Erlang, Dansk Energi