Generalforsamling og årsmøde i Branchefællesskab for Intelligent Energi

D. 31 januar afholdes generalforsamling og årsmøde for Branchefællesskab for Intelligent Energi. Generalforsamling er forbeholdt medlemmer af iEnergi, mens årsmødet er åbent for alle interesserede.

Sted: MOGENS DAHL KONCERTSAL, KØBENHAVN

Dato & tid: 31. JANUAR 2018, Generalforsamling KL. 10-12 med efterfølgende frokost. Årsmøde KL. 12:30-18:00

Generalforsamling: Dagsorden udsendes senest tre uger før generalforsamlingen, hvor der er valg til bestyrelsen.

Årsmøde-tema: Digitalisering af energi- og forsyning: Muligheder og udfordringer for succesfuld disruption

Stadigt billigere adgang til grøn energi skaber stort potentiale for forretningsudvikling og åbner for nye kommercielle løsninger både til gavn for kunden og samfundet. Omdrejningspunktet for Intelligent Energis årsmøde i 2018 er Digitalisering af energi – Hvordan fremmer vi innovation og udvikling af nye kommercielle løsninger til gavn for kunden og samfundet? Vi ønsker at stille skarpt på muligheder og udfordringer for succesfuld datadreven disruption af energisektoren, hvor værdien af ny teknologi maksimeres til gavn for kunder, selskabs- og samfundsøkonomi, og hvor forsyningsselskaber formår at agere proaktivt på kundens præferencer.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har allerede givet tilsagn om at præsentere sit og regeringens syn på denne del af vækstdagsordenen. Der vil også være oplæg fra René Kerkmeester fra TenneT omkring deres erfaringer med at anvende blockchain teknologi, og hvordan de vurderer mulighederne ved et fleksibelt netværk. 

Du kan tilmelde dig generalforsamling og årsmøde på dette link:

http://www.conferencemanager.dk/31JanuarGeneralforsamlingOgAarsmoede

Generalforsamling med frokost er forbeholdt medlemmer. Årsmødet er åbent for alle interesserede efter først-til-mølle-princippet

Det fulde program ses nedenfor.

Program 

 

12.30-12.40 Velkomst v. Knud Pedersen, formand for Radius Elnet og formand for iEnergis bestyrelse

12.40-13.00 Energipolitik som vækstskaber, v. Brian Mikkelsen, Erhvervsminister, MF, Det Konservative Folkeparti 13.00-13.05Introduktion til dagens program, moderator Eva Tingkær, Kommunikationschef, Dansk Energi

13.05-13.30 TenneT’s digitalization strategy and motivation for applying the blockchain technology, v. René Keerkmester, Corporate Digital Transformation Leader, TenneT

13.30-13.55 The future grid: A partnership between established players and newcomers: Presentation by Scott Kessler, Director at LO3, comment by Knud Pedersen, co-chair of Eurelectric’s DSO Committee. Debate moderated by Jeppe Wraae Nielsen, Intelligent Energi

 

13.55-14.15 PAUSE—KAFFE OG NETVÆRK

 

14.15-14.40 Sikker og intelligent kommunikationsinfrastruktur til forsyningsselskabers IoT-løsninger, v. tbd, Nokia

14.40-15.10 Paneldebat: Hvad skal en kommende energipolitisk aftale levere? Deltagere: Charles Nielsen, direktør for el, vand og varme, TREFOR, Claus Møller, CEO, Siemens og Martin Hansen Vicedi- rektør, Energistyrelsen, modereret af Eva Tingkær, Dansk Energi

15.10-15.35 Energipolitisk aftale: Rammer for innovation og afsæt for eksportvækst v. branchechef Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi

 

15.35-16.00 PAUSE—KAFFE OG NETVÆRK

 

16.00-16.35 Paneldebat: Kan vi fremme kommercielle resultater af offentlig støtte til energiteknologier? Deltagere: Michael Hesselager, EFKM (tbc), Ole Johnsen, Billund Vand, Claus Birn Jensen, Jyske Bank, Lars R. Enevoldsen, Grundfos, modereret af Anders Stouge, vicedirektør Dansk Energi

16.35-16.45 Afrunding v. Helle Juhler-Verdoner, branchechef, Intelligent Energi

16.45-18.00 RECEPTION—FORFRISKNINGER OG NETVÆRK