Ambassadører opfordrer til systemeksport til storbyer

Verdens mange millionbyer har brug for store, bæredygtige løsninger. De fleste danske virksomheder er for små til for alvor at kunne begå sig, så samarbejde om systemeksport fremfor salg af enkeltkomponenter kan være vejen frem.

Man bliver helt svimmel, når danske ambassadører fortæller om de markedsmuligheder, rådgiver- og komponentvirksomheder har indenfor bæredygtige løsninger til verdens voksende antal millionbyer. Mulighederne er mange, og Danmark har generelt et godt ry og dermed et godt udgangspunkt.

- Danmark har et stærkt brand i Latinamerika. De tænker i grønne løsninger, og de kender København, fastslår Grete Silassen, der er ambassadør i Buenos Aires, Argentina, på arrangementet ’Urbaniseringens udfordringer og trends: Ambassadørrunde i BLOXHUB’.

På mødet i BLOXHUB, der både er et nyt offentligt-privat partnerskab med fokus på bæredygtige byer og en fysisk lokalitet i København, havde Grete Silassen selskab af kolleger fra Mexico, Australien, USA og Colombia. Her var der generel enighed om, at storbyerne repræsenterer spændende vækstmarkeder for grønne løsninger – og at danske virksomheder bør ’teame op’ fx i regi af BLOXHUB eller Clean Solutions, så de kan byde ind med systemløsninger snarere end enkeltkomponenter.

Energisamarbejde i Mexico

I Buenos Aires bor der 14 millioner mennesker, så der er brug for lidt af hvert i en betydelig skala. Tidligere overborgmester i den argentinske hovedstad, Mauricio Macri, etablerede tætte kontakter til Københavns Kommune – og nu er han præsident og ’optaget af danske tanker’. Læg dertil, at de danske stjernearkitekter Jan Gehl og Bjarke Ingels er brandvarme navne i den argentinske hovedstad, ligesom Velux, Danfoss og Grundfos naturligvis er til stede i det tidligere temmelig protektionistiske land.

- Byerne åbner sig for internationalt samarbejde, siger Grete Silassen og nævner, at der i Buenos Aires er brug for alt fra cykelstier over klimaanlæg og metro til renovering af byområder.

Mexico City bebos af 23 millioner mennesker – og har ifølge ambassadør Henrik Bramsen Hahn ’enorme udfordringer med trafik og vand’. Danmark og Mexico har et formaliseret energisamarbejde på myndighedsniveau, så en række døre er allerede åbne for danske virksomheder med eksport-lyst.

- Bystyret i Mexico City har vedtaget nye standarder for energieffektivitet i nye bygninger, og nu skal de implementeres. Det giver bl.a. gode rådgivningsmuligheder, påpeger Henrik Bramsen Hahn, der også nævner alle former for løsninger inden for vand, en ny bæredygtig lufthavn, udvikling af smart city på det eksisterende lufthavnsareal og cykling som områder, hvor danske cleantech-virksomheder har en chance for at gøre sig gældende.

Kronprinsesse Mary-faktoren

- Det er vigtigt – med hjælp fra BLOXHUB – at sælge hele løsninger. Australiens store byer udvikler sig hastigt. Vi oplever et utroligt byggeboom. Desværre er de ikke lige så grønne, som vi er, men der er nok at arbejde med, siger ambassadør Tom Nørring, der ligesom alle de andre fremhæver Jan Gehl, ’der har rejst Australien tyndt’.

Ambassadøren tilføjer, at det danske omdømme er underbygget af Operahuset i Sydney og – ikke mindst – kronprinsesse Mary-faktoren. Så sent som i juni er 3xN Arkitekter valgt til at designe et milliardprojekt: Et nyt – ikonisk og bæredygtigt –Sydney Fish Market. 

I New York City har Danmark også et godt navn bl.a. takket være fotografen Jacob Riis fra slutningen af 1800-tallet, Danish Design inkl. Jan Gehl (ham igen!) i slut-1960’erne og en nyere aftale om bæredygtig udvikling mellem daværende borgmester Michael Bloomberg og Københavns Kommune.

- Aftalen har gjort New York grønnere og gjort danske arkitekter og ingeniører kendt. I new York skal der løbes hurtigt og tænkes meget stort, så det kan være nødvendigt at tænke meget stort – og det er en udfordring. Det kan være nødvendigt at kende sin besøgelsestid og takke nej, siger generalkonsul Anne Dorte Riggelsen, der er udstationeret i The Big Apple.

Selv om USA under Trump-regeringen nedprioriterer den bæredygtige udvikling, sker der meget lokalt – herunder i New York – så forretningsmulighederne ér der. Føromtalte Bloomberg har afsat 200 millioner dollar i ’seed money’ til grønne projekter, og en større infrastrukturpakke kan blive vedtaget i Kongressen.   

- Der kan komme gang i nogle kæmpe projekter, vurderer Anne Dorte Riggelsen.

Fredsprocessen er i gang

I Colombia er en fredsproces i gang, og udviklingen af en håndfuld millionbyer sker med inspiration fra Danmark. I hovedstaden Bogota kender borgmesteren selvfølgelig også Jan Gehl, og fire miljøborgmestre har for nylig været i København. De var ifølge ambassadør Lars Steen Nielsen ’vilde med det hele’.

- Vi har gode kontakter i Colombia og der er mange, der spørger til, hvem de kan sparre med i Danmark, siger Lars Steen Nielsen og oplyser, at ordrer typisk gives efter større udbud, ’så man skal komme med samlede løsninger’.

Mødet om ’Urbaniseringens udfordringer og trends: Ambassadørrunde i BLOXHUB’ var arrangeret af Udenrigsministeriet, Dansk Arkitektur Center (DAC) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). DAC bliver en del af byggekomplekset BLOXHUB, der åbner officielt i maj 2018 på havnefronten i København. Ambitionen for DAC er at blive et internationalt mødested for 200.000 årlige gæster og en vigtig innovationshub for bedre byer til alle.