iEnergi medlemmer opnår støtte til udbredelse af varmepumper på abonnement i virksomheder

For at sparke gang i markedet for varmepumper på abonnement i virksomheder bliver der nu givet 11 mio. kr. til en ny ordning på området. To ud af tre firmaer, der har opnået tilsagn om tilskud til at udrulle varmepumper, er medlemmer fra Branchefællesskab for Intelligent Energi. Det drejer sig om OK og EWII.

Richard Schalburg, chefkonsulent i Dansk Energi og sekretær i VarmepumpeForum, glæder sig over, at den lange og ihærdige indsats for at udbrede varmepumper bærer frugt, og at medlemmerne nu skal være med til at udrulle varmepumper på abonnement i virksomheder. Han roser desuden EFK-ministeren for initiativet: 

”Vi synes det er et rigtig godt initiativ af Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som kan være med til at sende kul og olie på pension og erstatte det med grøn strøm til varme”.  

”Det giver desuden vores medlemmer mulighed for at opbygge en portefølje af anlæg og få erfaring og viden med konceptet. Vi er over beviste om at det nye initiativ sammen med lempelse af elafgiften vil være med til at få udrullet flere varmepumper i dette markedssegment.”

Læs mere