Borgere i Nordhavn tester fleksible energiteknologier

El- og fjernvarmesystemerne i København bliver mere dynamiske i takt med, at der indføres løsninger med batterier, varmelagring, varmepumper og fjernvarme med meget lave temperaturer.

En kraftig vind får vingerne på en række møller i Øresund til at snurre lystigt, mens tunge vinterskyer lægger en kraftige dæmper på de solcelleanlæg, der er etableret i det travle københavnske byudviklingsområde Nordhavn.

- Vi står i en omstilling imod et samfund, som kører udelukkende på grøn energi med vindmøller, solceller, elbiler og varmepumper. Det stiller krav til, at vi er omstillingsparate, og at vi bliver dygtigere til at balancere forbrug og produktion i vores distributionsnet. Derfor tager vi en række initiativer i den retning, siger direktør Jens Fossar Madsen fra Radius Elnet under en indvielse af et nyt showroom/innovationsmiljø, EnergyHub, som er oprettet i samarbejde med demonstrationsprojektet EnergyLab Nordhavn.

I EnergyHub’en på adressen Sundkajen 7 kan naboer og gæster fra ind- og udland på en række plancher se nye teknologiske løsninger, der skal testes i et levende laboratorium med beboere og virksomheder. Fx tester Radius Elnet og ABB, hvad et stort batteri kan bruges til, ligesom borgerne i Nordhavn er ved at få fjernaflæste elmålere, timeafregning af elforbrug og fleksible tariffer. 

Variable tariffer

Netop de nye tariffer har påkaldt sig pressedækning og opmærksomhed fra kunder de seneste dage. Fra januar 2018 opererer Radius med en tarif for transport af el på 83,50 øre/kWh fra kl. 17-20 i vinterhalvåret (oktober til marts) og 32,36 øre/kWh på alle andre tidspunkter. Til sammenligning er tariffen for en årsaflæst kunde i øjeblikket på 37,51 øre/kWh. I 94 procent af årets timer bliver tariffen altså sat ned.

- Lige nu er vi lidt i vælten for vores initiativ med at lade timepriser afspejle den netbelastning, som forbrug giver anledning til. Det handler jo netop om, at kunden bliver opmærksom på, at der faktisk er forbrug, som det er muligt at flytte, uden at det går ud over komforten, siger Jens Fossar Madsen og påpeger, at verden forandrer sig og nye teknologier giver mulighed for at lagre el og flytte elforbrug. 

- Det er netop dét, vi øver os på i EnergyLab Nordhavn, hvor vi har fokus på teknologi, data, samspil med andre aktører og test af løsninger i et stor-skala bymiljø. Både tiltagene i EnergyLab Nordhavn og timepriser for brug af nettet er med til at gøre os klar til at håndtere ændrede behov, nye aktører, stigende elektrificering og lokal, mere uforudsigelig produktion, fastslår Jens Fossar Madsen.

45 grader varmt vand

Samspil på tværs af forsyningsarter er interessant for alle deltagerne i EnergyLab Nordhavn. Et af de konkrete eksempler på fælles optimering mellem fjernvarme og el finder vi i bygningen Århusgade 140, der har 25 nye lejligheder. Bygningen er forsynet med fjernvarme ved ultralave temperaturer. Vandet i rørene ind til bygningen ligger kun på omkring 45 grader, og ifølge direktør Jan Eric Thorsen fra Danfoss DHS Application Centre er det nok til at give en god gulvvarme.

- Men det er ikke nok til det varme brugsvand, så lejlighederne er udstyret med en lille varmepumpe, der kan hæve temperaturen til 60 grader, forklarer Jan Eric Thorsen foran en Danfoss-planche under indvielsen af EnergyHub. 

Konceptet med ultralavtemperaturfjernvarme bliver testet af Danfoss og HOFOR i et fælles projekt – med levende mennesker som testpersoner og masser af fleksibilitet indbygget. Århusgade 140 er forsynet med en akkumuleringstank, der kan opbevare det opvarmede fjernvarmevand, og ved hjælp af smart styring kan bl.a. opvarmningstidspunkter optimeres i forhold til elpriser og HOFOR’s fjernvarmenet. 

- Vi vil gerne finde ud af, hvor stort potentialet er for lagring af varme i bygninger. Derfor har vi aftalt med flere bygninger i Nordhavn, at vi kan skrue ned for fjernvarmen i perioder med stort pres på fjernvarmeproduktionen - selvfølgeligt uden at det går ud over deres komfort. Når vi får præcis viden om, hvor meget varme en bygning er i stand til at holde på i et bestemt tidsrum, vil vi have mulighed for at reducere vores spidslastproduktion, siger afdelingschef Charlotte Søndergren fra HOFOR med henvisning til den ekstra varme, HOFOR er nødt til at producere i forskellige situationer.

For eksempel kan der være brug for spidslast, når det er koldt om vinteren og mandag morgen, når alle skal i bad, og virksomheder tænder op efter weekenden. ’Spidsen’ koster mange penge og er særlig tung, når det gælder CO2-udledninger, fordi den er baseret på produktion på olie eller gas.

Varmepumpen løfter temperaturen

I Århusgade kan varmepumpen aktiveres, når elpriserne eller fjernvarmepriserne er lave og holde pause, når priserne er høje. Varmepumpen sørger for, at returvandet til fjernvarmen bliver kølet grundigt af, hvilket er en økonomisk fordel både for beboerne og HOFOR. 

- Ved hjælp af de mange data, vi får opsamlet, kan vi sørge for, at der altid er nok, men aldrig mere end nødvendigt varmt vand i tanken og lade tanken når det er mest hensigtsmæssigt, siger Jan Eric Thorsen.

Mens akkumuleringstanken kan spille sammen med fjernvarme- og elsystemerne i forhold til det varme brugsvand, så kan gulvvarmen udgøre en buffer i forhold til fjernvarmenettet. Beboerne i Århusgade vil næppe lægge mærke til, at der bliver lukket ned for fjernvarmen i en time eller to, hvis ’spidsen’ skal mindskes.

Bygherrer benytter ofte standardløsninger, så Danfoss og HOFOR har måttet vente på, at der var oprettet en ejerforening for Århusgade 140, før de kunne tilbyde de nye og mere energieffektive løsninger. De to partnere er nu ved at køre teknikken ind og indlede dialog om økonomi, komfort og energieffektivitet.

- Der er tale om nye koncepter, så vi har indgået en aftale med beboerne om at holde dem skadesløse, hvis alt ikke går helt som forventet, siger Jan Eric Thorsen.

Den nye EnergyHub med showroom og innovationsmiljø er etableret i et samarbejde mellem EnergyLab Nordhavn, Urban Help og Scion DTU. Håbet er, at der flytter 30 mindre virksomheder ind i lokalerne i det renoverede pakhus, og at EnergyHub hvert år får over 200 delegationer fra mulige forretningsforbindelser. 

EnergyLab Nordhavn, der er støttet af Energistyrelsens EUDP-pulje, har været i gang i 2½ år ud af 4 år.

Læs mere på www.energylabnordhavn.dk

Bonus:
Læs mere på https://www.danskenergi.dk/nyheder/batterier-kan-blive-nye-spidslastvaerker