Bliv medlem

Bliv en del af fællesskabet sammen med energiselskaber, industrivirksomheder, vidensinstitutioner, investorer, energirådgivere og kommunikations- og it-virksomheder.

IEnergi: hvor leverandører og kunder på smart energi-området mødes. Det får din virksomhed ud af at være medlem:

Et styrket netværk i iEnergi, hvor hele værdikæden indenfor smart energi mødes fra leverandører til kunder:

·         Ca. 15 årlige møder i indsatsområderne

·         Temamøder om udvalgte emner

·         iEnergis årsmøde

Mulighed for udvikling af forretningsmæssige partnerskaber:

·         Gennem møderne skabes matchmaking på energispare-området

·         Gennem præsentation af din teknologi i Produktkataloget for smart grid belyses løsningerne for mulige kunder

·         Gennem test cases demonstreres konkrete løsninger på udfordringer i nettet

Opdateret viden om smart energi, smartgrid, energieffektivisering og energifleksibilitet:

·         Nyheder på medlemshjemmeside på www.iEnergi.dk

·         Nyhedsbreve

·         Nyhedsmails ad hoc 

Mulighed for at fremme udviklingen af et intelligent energisystem:

·         Gennem input til relevant lovgivning så som: Bygningsreglementet, Energispareaftalen og Afgifts- og tilskudsarbejdet

·         Gennem bidrag til iEnergis anbefalinger til hvordan el-markedet kan indrettes og det fleksible forbrug aktiveres bl.a. hvordan bygningerne kan aktiveres i fremtidens intelligent energisystem

Adgang til Dansk Energis kompetencer og analyser via. iEnergis sekretariat

F.eks.

·         Analyser om bl.a. Elprisscenarier

·         Interessevaretagelse inden for energi-spare-besparelser samt skatter og afgifter

·         Forskningsprojekter inden for smartgrid mm.

·         Juridisk indsigt om netselskaberne og den fremtidige regulering heraf